MPS Florimark CDG ISO Fairtrade

Kwaliteit

Kwaliteit en service wordt in de breedste zin van het woord nagestreefd en in alle activiteiten en producten gerealiseerd. Een belangrijk uitgangspunt is de betrouwbaarheid en het nakomen van afspraken met onze relaties. Vanuit de wensen en opmerkingen van onze afnemers worden de producten en processen voortdurend ter discussie gesteld en waar nodig bijgeschaafd. Dit kwaliteitsdenken wordt niet alleen binnen het bedrijf gestimuleerd en gewaarborgd, maar is ook gericht op de processen buiten het bedrijf.

Ons kwaliteitsdenken wordt gesteund door:

  • Langdurige en betrouwbare banden met afnemers, leveranciers en overige zakelijke partners
  • Strategische samenwerkingsverbanden en verregaande afstemming met toeleveranciers, transporteurs en overige partners
  • Geavanceerd automatiseringssysteem

Om een hoge constante gelijkwaardige kwaliteit te kunnen leveren onderhouden onze vakbekwame accountmanagers veelvuldig contact met een groot aantal vaste leveranciers en kwekers in binnen- en buitenland. Hoewel directe inkoop bij kwekers de voorkeur heeft wordt er, wanneer nodig, via andere kanalen ingekocht. De verschillende inkoopkanalen maken het mogelijk om zowel grote als kleine partijen of zelfs enkele stuks te leveren.

“Pfitzer is een open organisatie en beschouwt haar handelspartners en relaties als onlosmakelijk onderdeel van haar organisatie”