Privacy statement

Aalsmeer, 27 november 2019

Privacy-statement betreffende de  omgang met persoonlijke  gegevens  in het kader van de wet AVG/GDPR. De bescherming van uw privacy is belangrijk voor ons.

Pfitzer B.V. werkt conform de wettelijke eisen omtrent de omgang met-  en opslag van persoonlijke gegevens, zoals vastgelegd in de Europese regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG/General Data  Protection Regulation (GDPR).

Persoonlijke gegevens

Onderstaand de gegevens die wij verzamelen en verwerken. Wij gebruiken ze uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld: het onderhouden van onze commerciële relatie. We verwerken uw persoonsgegevens om u onze producten en diensten aan te bieden.

  • NAW gegevens
  • Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
  • Mobiele – en vastetelefoonnummers

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, t.w. het onderhouden van onze commerciële relatie. We verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten aan u aan te bieden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens met derden zoals b.v. branche relaties, voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren.

Waar en door wie worden uw persoonsgegevens verwerkt

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op ons hoofdkantoor in Nederland én op ons kantoor in Duitsland (Herongen). Uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze medewerkers.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de duur van de commerciële relatie. Indien deze relatie beëindigd is verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 4 weken.